{flvremote}http://ianbethune.com/nesnitswhywewatch.flv{/flvremote}